عکسی از رستوران گردی هومن گامنو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هومن گامنو خواننده است.هومن گامنو بازیگر است.