عکسی از علی صالحی در تاکسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی صالحی با ماسک است.علی صالحی بازیگر مشهور است.علی صالحی معروف است.