عکسی از دانیال عبادی در یک رستوران لوکس که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دانیال عبادی با کلاه قرمز است.دانیال عبادی بازیگر مشهور است.دانیال عبادی تنهاست.