عکسی از تیپ ساده بهاره افشاری برای عکاسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده بهاره افشاری زیباست.تیپ ساده بهاره افشاری خاص است.تیپ ساده بهاره افشاری جدید است.