عکسی از سپیده خداوردی در یک موزه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپیده خداوردی در یک موزه با ماسک است.سپیده خداوردی در یک موزه ایستاده است.سپیده خداوردی در یک موزه زیباست.