تصویر خوشحال کننده این روزهای کرونایی را می بینید. تصویر خوشحال کننده این روزهای کرونایی مربوط به خالی شدن بیمارستان کیش از بیماران است. امید است که این تصویر خوشحال کننده این روزهای کرونایی در همه جای جهان دیده شود.


از ۳۵ روز پیش که دستور واکسیناسیون برای سنین بالای ۱۸ سال در کیش و قشم صادر شد امروز با این خبر مواجه شدیم که "بیمارستان کیش خالی از بیمار بستری مبتلا به کرونا شد .