عکسی از رمان گلاره عباسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رمان گلاره عباسی جدید است.رمان گلاره عباسی به نام مرلین مونرو سر جردن است.رمان گلاره عباسی متفاوت است.