عکسی از حضور سارا حاتمی در اکران زخم کاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا حاتمی بازیگر جوان است.سارا حاتمی بازیگر نقش مائده است.سارا حاتمی بازیگر خوبی است.