عکسی از سلفی شبانه کمند امیرسلیمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. کمند امیرسلیمانی بازیگر مشهور است. کمند امیرسلیمانی دختر سعید امیرسلیمانی است. کمند امیرسلیمانی خواهر سپند امیرسلیمانی است.