عکسی از اکبر عبدی و دوستش در یک عروسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اکبر عبدی و دوستش در کنارهم هستند.اکبر عبدی و دوستش با کت و شلوار هستند.اکبر عبدی و دوستش با کروات هستند.