عکسی از آرش احمدی در کنار نصرالله رادش و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نصرالله رادش و همسرش یک پسر دارند.نصرالله رادش و همسرش در خانه شان هستند.نصرالله رادش و همسرش در کنار هم هستند.