عکسی از مونا فرجاد با لباس عروس که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مونا فرجاد با لباس عروس زیباست.مونا فرجاد با لباس عروس شیک است.مونا فرجاد با لباس عروس خاص است.