عکسی از تولد سیما تیرانداز با هنرجویانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تولد سیما تیرانداز ساده است.تولد سیما تیرانداز با شاگردانش است.