عکسی از خنده های از ته دل پاشا رستمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پاشا رستمی با کلاه است.پاشا رستمی در خانه اش است.پاشا رستمی بازیگر مشهور است.