عکسی از احمدرضا عابدزاده در بیابان های دبی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.احمدرضا عابدزاده دروازه بان مشهور است.احمدرضا عابدزاده دروازه بان تیم ملی بوده است.احمدرضا عابدزاده عقاب آسیاست.