عکسی از ظاهر متفاوت سانیا سالاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر متفاوت سانیا سالاری شیک است.ظاهر متفاوت سانیا سالاری ساده است.ظاهر متفاوت سانیا سالاری زیباست.