عکسی از کودکی عادل فردوسی پور و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی عادل فردوسی پور بامزه است.کودکی عادل فردوسی پور در خانه است.کودکی عادل فردوسی پور با دوستانش است.