عکسی از آشا محرابی و همکارانش در پشت صحنه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آشا محرابی و همکارانش در کنارهم هستند.آشا محرابی و همکارانش در سریال فرشتگان بی بال هستند.آشا محرابی و همکارانش صمیمی هستند.