عکسی از فرزاد حسنی و دوست دوبلور  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فرزاد حسنی و دوست دوبلورش.فرزاد حسنی و دوست خوش صدایش.فرزاد حسنی و دوست صمیمی اش.