عکسی از کودکی فرزاد فرزین در حمام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی فرزاد فرزین بامزه بوده.کودکی فرزاد فرزین خندان است.