عکسی از علی ضیا در ماشین شخصیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا در ماشین شخصیش است.علی ضیا در ماشین شخصیش در حال رانندگی است.