عکسی از امیررضا دلاوری در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیررضا دلاوری در ماشینش نشسته است.امیررضا دلاوری در ماشینش در حال رانندگی است.امیررضا دلاوری در ماشینش با عینک است.