عکسی از نفیسه روشن و شیلا خداداد در رستورانی لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و شیلا خداداد دوست هستند.نفیسه روشن و شیلا خداداد صمیمی هستند.نفیسه روشن و شیلا خداداد معروف هستند.