عکسی از تنهایی های وحید رهبانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.وحید رهبانی بازیگر مشهور است.وحید رهبانی بازیگر سریال گاندوست.وحید رهبانی در نمایی از سریال است.