عکسی از شبنم قلی خانی و همکارانش در نارگیل که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شبنم قلی خانی و همکارانش در پشت صحنه کار جدید هستند.شبنم قلی خانی و همکارانش روی پله ها هستند.شبنم قلی خانی و همکارانش معروف هستند.