عکسی از نعیمه نظام دوست در مزونی لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نعیمه نظام دوست بازیگر مشهور است.نعیمه نظام دوست درکنار شیوا خسرومهر است.نعیمه نظام دوست خیلی لاغر شده است.