عکسی از بهاره کیان افشار با همکارش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره کیان افشار با همکارش صمیمی است.بهاره کیان افشار با همکارش دوست است.بهاره کیان افشار با همکارش در پشت صحنه کار جدیدش است.