عکسی از عاشقانه های عاطفه رضوی و همسرش در اینستاگرام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عاطفه رضوی و همسرش بازیگر هستند.عاطفه رضوی و همسرش مشهور هستند.عاطفه رضوی و همسرش یک دختر دارند.