عکس جدید از مهران غفوریان و خانواده اش در ماشین که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران غفوریان و خانواده اش شاد هستند.مهران غفوریان و خانواده اش سه نفره هستند.مهران غفوریان و خانواده اش با عینک آفتابی هستند.