عکسی از تولد لاکچری دختر علی کریمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دختر علی کریمی کوچک است.دختر علی کریمی بامزه است.دختر علی کریمی با لباس آبی است.