عکسی از بازی های رضا صادقی و دخترانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا صادقی و دخترانش در خانه هستند.رضا صادقی و دخترانش در حال بازی هستند.رضا صادقی و دخترانش شاد هستند.