عکسی از بهنوش بختیاری با چادر درکنار شهاب حسینی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش بختیاری با چادر گلدار است.بهنوش بختیاری با چادر و گریم است.بهنوش بختیاری با چادر در پشت صحنه است.