عکسی از شراره رخام در کنار دوستان مشهورش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شراره رخام بازیگر مشهور است.شراره رخام در رستوران است.شراره رخام با بازیگران معروف است.