عکس شبانه مهدی ماهانی در ارتفاعات تهران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مهدی ماهانی بازیگر مشهور است.مهدی ماهانی با کلاه است.مهدی ماهانی بدنساز است.