عکسی از چهره پوریا پورسرخ در گذر زمان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.چهره پوریا پورسرخ زیباست.چهره پوریا پورسرخ تغییر کرده است.چهره پوریا پورسرخ بزرگ شده است.