عکسی از شاهرخ استخری با تیپ ساده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری با تیپ ساده و شیک است.شاهرخ استخری با تیپ ساده و قشنگ است.عکس شاهرخ استخری با تیپ ساده در آینه است.