عکسی از گریم‌ متفاوت مریم امیرجلالی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم‌ متفاوت مریم امیرجلالی برای فیلم هولیاست.گریم‌ متفاوت مریم امیرجلالی جوان است.گریم‌ متفاوت مریم امیرجلالی خاص است.