عکسی از امین زندگانی و عبدالرضا اکبری در برنامه تلویزیونی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امین زندگانی و عبدالرضا اکبری بازیگران مشهور هستند.امین زندگانی و عبدالرضا اکبری در یک برنامه هستند.امین زندگانی و عبدالرضا اکبری در کناهم هستند.