عکسی از مجید یاسر و سینا سرلک در آمریکا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید یاسر و سینا سرلک زندگی میکنند.مجید یاسر و سینا سرلک به آمریکا مهاجرت کرده اند.مجید یاسر و سینا سرلک مشهور هستند.