عکسی از هومن سیدی در قشم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هومن سیدی در قشم با عینک آفتابی است.عکس هومن سیدی در قشم سیاه سفید است.هومن سیدی در قشم در سفر است.