عکسی از پریسا گلدوست با ظاهری ساده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پریسا گلدوست بازیگر مشهور است.پریسا گلدوست بازیگر قدیمی است.