عکسی از موتور لاکچری دانیال عبادی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.موتور لاکچری دانیال عبادی زیباست.موتور لاکچری دانیال عبادی گران است.موتور لاکچری دانیال عبادی خاص است.