عکسی از بهنوش بختیاری و دوست صمیمی اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنوش بختیاری و دوست صمیمی اش در کنارهم هستند.بهنوش بختیاری و دوست صمیمی اش در آغوش هم هستند.بهنوش بختیاری و دوست صمیمی اش شاد هستند.