عکسی از شبنم قلی‌خانی با دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شبنم قلی‌خانی با دوستانش با ماسک هستند. شبنم قلی‌خانی با دوستانش در کنار هم هستند. شبنم قلی‌خانی با دوستانش صمیمی هستند.