عکسی از رزیتا غفاری و آشا محرابی در فرشتگان بی بال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رزیتا غفاری و آشا محرابی همکار هستند.رزیتا غفاری و آشا محرابی بازیگر هستند.رزیتا غفاری و آشا محرابی مشهور هستند.