عکسی از هومن حاجی عبداللهی و نقاشی ناصرالدین شاه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هومن حاجی عبداللهی در یک گالری است.هومن حاجی عبداللهی با تی شرت است.هومن حاجی عبداللهی با ریش و سبیل است.