عکسی از رستوران گردی زهره حمیدی با دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.زهره حمیدی با دوستانش صمیمی است.زهره حمیدی با دوستانش دورهم هستند.زهره حمیدی با دوستانش در رستوران هستند.