عکسی از رستوران گردی دانیال حکیمی و همسرش در خارج که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دانیال حکیمی و همسرش در کنار هم هستند.دانیال حکیمی و همسرش در رستوران هستند.دانیال حکیمی و همسرش عاشق هم هستند.