عکسی از سلفی بیتا سحرخیز در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بیتا سحرخیز در ماشینش است.بیتا سحرخیز در ماشینش نشسته است.بیتا سحرخیز در ماشینش با شال مشکی.