عکسی از تیپ کت شلواری رضا بهرام  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس تیپ کت شلواری رضا بهرام سیاه و سفید است.تیپ کت شلواری رضا بهرام در کتابخانه است.تیپ کت شلواری رضا بهرام شیک است.